Célunk

A Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság
/MART/ több, mint húsz éve jött létre.

A társaság célja az, hogy az IVF-el kapcsolatos szakmai és tudományos problémák megbeszéléséhez fórumot teremtsen. A MART a kezdetekben szűk körű szakmai társaság volt, amely a 90-s években működő IVF munkacsoportokat foglalta magába. Az évek folyamán a társaság kibővült, mert az asszisztált reprodukció iránt érdeklődő, a fertilitás endoszkópiájával foglalkozó nőgyógyász kollégák is csatlakoztak hozzá.

A Társaság hat tudományos nemzeti kongresszust és egy nagygyűlést tartott idáig.
A MART tagja az IFFS-nek és a MOTESZ-nek.